+ ۰
  سفارشات تکمیل شده
  ۴۲۵۸۶۰
  سفارشات لغو شده
  + ۰
  تعداد تنوع محصولات
  رضایت مشتریان ۹۹%
  کیفیت خدمات پس از فروش ۹۷%
  ارسال به موقع سفارشات ۱۰۰%